Skjemaet gjelder den årlige rapporteringen av data fra avløpsanlegg til statsforvalteren, Miljødirektoratet og SSB. Utslippene vil bli publisert på www.norskeutslipp.no

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Det er den ansvarlige for et avløpsanlegg som omfattes av kapittel 13 eller 14 i forurensningsforskiften som skal bruke skjemaet. Kapitlene omfatter både anlegg hvor kommunen er den ansvarlige og anlegg hvor det er private selskaper som er den ansvarlige.

Med avløpsanlegg mener vi et anlegg som håndterer avløpsvann bestående av en eller flere av følgende hovedkomponenter: avløpsnett, renseanlegg og utslippsanordning.

Fristen for rapportering er 1. mars. Skjemaet er tilgjengelig fra 1. februar.

Klikk på "Start tjeneste" for å komme til skjemaet. Du blir da bedt om å logge inn på Altinn om du ikke allerede er innlogget.

Men for å få tilgang til skjemaet for den organisasjonen du representerer, må du ha Altinn-rollen Energi, miljø og klima.

Dersom du ikke har blitt tildelt den rollen, må du få noen i organisasjonen din til å gi den til deg. Se hjelpesidene for veiledning om roller og rettigheter.

 

Du kan lese mer om skjemaet hos Miljødirektoratet

Åpne kontaktskjema