Rapporteringsskjemaet er basert på krav i tillatelsen ved at virksomheten må rapportere i henhold til gjeldende utslippsgrenser i virksomheten sin tillatelse etter forurensningsloven. I tillegg krever skjemaet rapportering av årlige mengder utslipp, energi, avfall og status for beredskap.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Rapporteringsfrist er 1. mars hvert år. Rapportering skal utføres en gang i året.

Feilinnsending
Ved feil eller spørsmål skal virksomheten ta kontakt med sin saksbehandler.

Virksomheter med tillatelse etter forurensningsloven og krav om rapportering skal bruke tjenesten.

Du må logge inn på Altinn ved bruk av MinID, BankID, Buypass, Commfides eller BankID på Mobil.

For å ha tilgang til tjenesten må du ha Altinn-rollen Energi, miljø og klima .

Mangler du disse rollene må du få noen til å gi dem til deg.  Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Denne rollen er delegerbar til organisasjon og person.

Vedlegg er ikke påkrevet, men kan legges ved etter ønske for å dokumentere forhold i skjemaet.

Forurensningsloven, tillatelse er gitt etter § 11, jf. § 18. Rapporteringskravet er spesifisert i tillatelsen.

Du kan lese mer om skjemaet for landbasert industri hos Miljødirektoratet

Trenger du hjelp?

Miljødirektoratet:
Glenn Storbråten
E-post: glenn.kristian.storbraten@miljodir.no

Øyvind Hetland
E-post: oyvind.hetland@miljodir.no

Åpne kontaktskjema