Du skal bruke denne tjenesten når du skal søke om tilskudd eller ettersende dokumenter.

Tilskuddsordningen gjelder opprydding på privat grunn som ble rammet av flomhendelser i Sør-Norge i august 2023.

Søknadsfrist er 1. juli 2024

Du finner mer informasjon om erstatningen på Landbruksdirektoratet sine nettsider

Landbruksdirektoratets personvernerklæring

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Åpne kontaktskjema