Du må bruke søknadsskjemaet for å kunne søke om tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg.

Landbruksdirektoratets personvernerklæring

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Søknad om tilskudd må være levert innen 20. februar året etter at leveringen av husdyrgjødsla har funnet sted.

Tilskudd kan gis til jordbruksforetak som har husdyr og leverer husdyrgjødsel til biogassanlegg lokalisert i Norge. Foruten at foretaket må oppfylle grunnvilkår etter forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, må foretaket dokumentere at anlegget som mottar og behandler gjødsla, produserer biogass.

Foretak som disponerer jordbruksareal med planteproduksjon, må ha gjødslingsplan, jf. forskrift om gjødslingsplanlegging.

Du kan ikke levere søknaden på papir.

Formål

Formålet er å stimulere til at husdyrgjødsel blir levert til biogassanlegg. Se for øvrig Landbruksdirektoratets sider for mer informasjon om tilskuddsordningen.

For å kunne fylle ut dette skjemaet, må du representere et landbruksforetak i Altinn. Du må ha rollen «Primærnæring og næringsmidler» eller ha enkeltrettighet til tjenesten.

For å sjekke om du har riktig rolle eller enkeltrettighet, kan du logge inn i Altinn og se under menypunktet "Profil | Skjema og tjenester du har rettighet til". Om du ikke har riktig rolle eller enkeltrettighet, må du få noen som har delegeringsrettighet til å delegere den til deg. Se Altinns hjelpesider for veiledning om roller og rettigheter.

Tjenesten krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere.

Åpne kontaktskjema