Foretak som oppfyller kravene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket kan søke om produksjonstilskudd, avløsertilskudd, distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker og for produksjon av matpotet i Nord­-Norge.

Landbruksdirektoratets personvernerklæring

Start tjeneste

OBS: Ved innlogging i søknaden er alle underenhetene synlige. Pass på at du velger riktig foretak (sjekk at du velger riktig organisasjonsnummer), og ikke underenheten(e). Hvis du ved en feil velger underenheten må du logge ut, lukke nettleseren og prøve på nytt.

Om denne tjenesten

Det elektroniske søknadsskjemaet er åpent for registrering fra og med telledato 1 mars og 1. oktober. Søknadsfrist for del 1 av søknaden er 15. mars, med telledato 1. mars. Søknadsfrist for del 2 av søknaden er 15. oktober, med telledato 1. oktober.

Ved del 1 av søknaden er det husdyrprodusenter som kan levere søknad. Ved del 2 kan både husdyr- og planteprodusenter levere søknad.

Foretak som leverer søknaden innen fristen vil kunne endre opplysningene i søknaden innenfor 14 dager uten å få trekk.

Søknaden kan leveres inntil 14 dager etter søknadsfristen, dvs. frem til og med 29. mars for del 1 og frem til og med 29. oktober for del 2, men utbetalingen reduseres da med 1000 kroner for hver dag fristen er overskredet. Etter dette er det ikke lenger mulig å levere søknad med mindre foretaket har fått innvilget dispensasjon fra søknadsfristen. Dispensasjon fra søknadsfristen vil kun være aktuelt i tilfeller der en spesiell, forbigående omstendighet utenfor søkers kontroll er årsaken til at søknaden ikke ble levert i tide.

Foretak som oppfyller kravene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, kan søke om tilskudd. Dette innebærer blant annet at foretaket må være registrert i Enhetsregisteret og drive vanlig jordbruksproduksjon. Du finner mer informasjon på Landbruksdirektoratets nettsider.

For å ha tilgang til tjenesten må du ha rollen «Primærnæring og næringsmidler» eller tilgang til tjenesten/skjemaet «Produksjonstilskudd i jordbruket».

For å sjekke om du har riktig rolle eller tilgang til tjenesten/skjemaet, kan du se under menypunktet «Profil». I øvre, høyre hjørne velger du det relevante foretaket, ikke deg som privatperson. Velg deretter «Skjema og tjenester du har rettighet til». Du får da opp hvilke skjema og tjenester du har rettighet til på vegne av foretaket. Om du ikke har riktig rolle eller rettighet, må du få noen som har delegeringsrettighet til å delegere den til deg.

Tjenesten krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere. Du skal blant annet kunne bruke kodebrev fra Difi.

Opplysningene blir brukt til å betale ut produksjonstilskudd og avløsertilskudd til foretak som driver landbruksproduksjon i tråd med forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd jordbruket.

Tilskudd utbetales i medhold av forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, samt gjeldende Jordbruksavtale.

Opplysningene fra søknaden kan i medhold av lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6 brukes også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene.

I skjemaet kan du søke om:

  • Produksjonstilskudd
  • Avløsertilskudd
  • Distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker og for produksjon av matpotet i Nord­-Norge

Trenger du hjelp?

Spørsmål om produksjons- og avløsertilskudd skal rettes til kommunen.

Åpne kontaktskjema