Du må bruke søknadsskjemaet for å kunne søke om tilskudd til nasjonale prosjekter for oppfølging av Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler.

Landbruksdirektoratets personvernerklæring

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Du må bruke søknadsskjemaet for å kunne søke om tilskudd til prosjekt. Landbruksdirektoratet fastsetter frist for å levere søknad. Se utlysning for informasjon om søknadsfrist.

I tillegg skal du bruke tjenesten for å be om utbetaling av tilskudd underveis i prosjektperioden og ved sluttrapportering.

Målene for Handlingsplanen er å:

fremme bærekraftig bruk av plantevernmidler
redusere risiko for helse og miljø
redusere avhengigheten av kjemiske plantevernmidler

Tilskuddsordningen skal følge opp målene i handlingsplanen. Se forøvrig Landbruksdirektoratets sider for mer informasjon om tilskuddsordningen.

For å kunne fylle ut dette skjemaet, må du har rollen «Primærnæring og næringsmidler» eller ha enkeltrettighet til tjenesten. Alle foretak i Norge har én eller flere personer med rollen «Primærnæring og næringsmidler».

For å sjekke om du har riktig rolle eller enkeltrettighet, kan du logge inn i Altinn og se under menypunktet "Profil | Skjema og tjenester du har rettighet til". Om du ikke har riktig rolle eller enkeltrettighet, må du få noen som har delegeringsrettighet til å delegere den til deg. Se Altinns hjelpesider for veiledning om roller og rettigheter.

Tjenesten krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere.

Alle som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling kan søke om tilskudd for oppfølging av Handlingsplanen.

  • Utrednings- og forskningsvirksomheter
  • Fag- eller næringsorganisasjoner
  • Andre foretak

For å søke, må foretaket du søker for være registrert i Enhetsregisteret. Informasjon om hvordan du registrerer et foretak finner du på nettsidene til Brønnøysundregistrene.

Åpne kontaktskjema