Om denne tjenesten

Ved søknad om godkjenning av nytt reinmerke, overføring av reinmerke til ny person og overføring av reinmerke til nytt reinbeiteområde. Skjemaet er tilgjengelig på sørsamisk, nordsamisk og norsk bokmål.

Skjemaet skal brukes av den som søker om godkjenning av reinmerke. Dersom søker er under 18 år skal foresatt søke på vegne av personen. Ved felles foreldreansvar søker en av foreldene og legger ved fullmakt fra den andre forelderen. Mer informasjon finner du på Landbruksdirektoratets nettside.

All tamrein skal merkes ved snitt i øret, med eierens unike registrerte merke. Alle reinmerker skal være godkjent av en merkenemnd og registrert i merkeregisteret før de tas i bruk.

Trenger du hjelp?

Finn din statsforvalter her.

Åpne kontaktskjema