Du skal bruke denne tjenesten når du skal søke om erstatning eller ettersende dokumenter. Erstatning gjelder ved pålagt beiterestriksjoner på grunn av skrapesyke eller CAE/mædi/visna og som frivillig slakter ned besetningen.

Søknadsfrist er senest 6 måneder etter vedtak om pålegg

Du finner mer informasjon om erstatningen på Landbruksdirektoratet sine nettsider.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Åpne kontaktskjema