Ordningen skal bidra til å gi en økonomisk erstatning for å redusere belastningen ved ulike bekjempelsestiltak mot planteskadegjørere, dyresykdommer og smittestoffer.

Søknadsfristen er senest 6 måneder etter at pålagte tiltak er gjennomført og godkjent av Mattilsynet.

Landbruksdirektoratets personvernerklæring

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Du skal bruke denne tjeneste når du skal:

  • opprette søknad om erstatning
  • ettersende dokumenter
  • søke om delutbetalinger gjennom delsøknader

Søknadsfristen er senest 6 måneder etter at pålagte tiltak er gjennomført og godkjent av Mattilsynet.

Åpne kontaktskjema