Nabovarsel

Send nabovarselet digitalt
Hvis du planlegger å bygge noe, kan du varsle naboer og gjenboere digitalt gjennom Altinn. Naboer som er reserverte mot digital kommunikasjon, får nabovarselet i posten. Se hvilke løsninger som tilbyr digitale nabovarsel her.

Nabovarselet kontrolleres ved hjelp av regelverksmotoren til Direktoratet for byggkvalitet.

Slik får du rettigheter til å sende et nabovarsel via Altinn
Hvis du skal sende et nabovarsel på vegne av et firma eller en organisasjon, må du ha riktige rettigheter i Altinn. Se denne veiviseren for å få rettigheter til å sende et nabovarsel i Altinn.

Om denne tjenesten

Åpne kontaktskjema