Løyve for visning av film og videogram

Alle som skal vise film eller videogram i næring må ha løyve til dette fra kommunen.

Om denne tjenesten

Alle som skal vise film og videogram i næringsvirksomhet.

Den enkelte kommune kan sette vilkår for tildeling av konsesjon for framvisning av film eller videogram i næring, jf. film- og videogramloven § 2 fjerde ledd. Løyvet kan gis for en periode på inntil 5 år. 

Ved framvisning av film eller videogram i næring skal det svares en avgift til Norsk kino- og filmfond på 2,5 % av brutto omsetning. 

Merknader:

Film eller videogram som skal fremvises i næring, må på forhånd være registrert i Medietilsynet.

Hvilken kommune skal du søke i?

Åpne kontaktskjema