Skjema for begjæring om gjenåpning. Gjenopptakelseskommisjonen avgjør om en domfelt med rettskraftig dom skal få behandlet sin sak på ny av retten. Kommisjonen er uavhengig av politiet, påtalemyndigheten og domstolene.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet kan benyttes av alle.

Kontaktinformasjon

E-post: post@gjenopptakelse.no
Telefon: 22 40 44 00

Åpne kontaktskjema