Søknadsskjema for sykepleiere som søker spesialistgodkjenning etter overgangsreglene i forskrift om spesialistgodkjenning for sykepleiere § 3. Søknaden medfører et gebyr.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjema skal benyttes av sykepleiere med norsk autorisasjon som søker spesialistgodkjenning klinisk allmennsykepleie.

Skjema skal benyttes av sykepleiere med norsk autorisasjon som søker spesialistgodkjenning klinisk allmennsykepleie.

Dokumentasjonskrav vil fremgå av søknadsskjema. For mer informasjon se Helsedirektoratets nettsider.

Vi anbefaler at alle som skal søke om spesialistgodkjenning henter mer informasjon om søknadsprosessen på Helsedirektoratets nettsider.

Kontaktinformasjon

Tlf faglig brukerstotte : Telefon kundesenter: 21 52 97 00
Email faglig brukerstotte : godkjenning@helsedir.no

Åpne kontaktskjema