For leger som søker spesialistgodkjenning på bakgrunn av ny spesialistutdanning

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjema skal benyttes av leger som søker spesialistgodkjenning etter ny spesialistutdanning. Skjema skal først sendes inn når alle læringsmål er godkjent i Kompetanseportalen og obligatorisk tjenestetid er gjennomført.

Leger som har fullført sin spesialistutdanning i Norge, og søker godkjenning etter den nye spesialistutdanningen.

Dokumentasjonskrav vil fremgå av søknadsskjema. For mer informasjon se Helsedirektoratets nettsider for spesialistutdanning.

Helsedirektoratet kan i henhold til spesialistforskriften bestemme at det skal søkes på en bestemt måte.

Vi anbefaler at alle som skal søke om spesialistgodkjenning henter mer informasjon om søknadsprosessen på Helsedirektoratets nettsider for spesialistutdanning.

Faglig brukerstotte : Helsedirektoratet svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.
Telefon kundesenter: 21 52 97 00
E-mail faglig brukerstotte : godkjenning@helsedir.no

Åpne kontaktskjema