Brukes av leger i gammel spesialistutdanning, og tannleger med norsk eller utenlandsk spesialistutdanning. Skjema brukes også ved søknad om forlengelse av tilleggstaksperiode.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Brukes ved søknad om spesialistgodkjenning eller søknad om forlengelse av tilleggstakst. 

Leger som søker om spesialistgodkjenning etter gammel spesialistutdanning Tannleger med norsk spesialistutdanning.
Tannleger med utenlandsk spesialistutdanning.
Spesialister i allmennmedisin som søker om forlengelse av retten til tilleggstakst.

Hvilken dokumentasjon du må legge ved avhenger av om du er lege eller tannlege. Se Helsedirektoratets nettsider for spesialistutdanning for mer informasjon.

Ved bruk av skjemaet vil Helsedirektoratet få tilstrekkelig informasjon for å kunne saksbehandle søknader.

Skjemaet er beregnet på privatpersoner som skal søke om spesialistgodkjenning i Norge etter fullført spesialistutdanning. Se informasjon ovenfor om hvem som skal bruke skjemaet. Det må betales et gebyr for å søke og betalingsløsningen er i skjemaet.

Kontaktinformasjon

Helsedirektoratet svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.
Telefon kundesenter: 21 52 97 00
Epost : godkjenning@helsedir.no

Åpne kontaktskjema