For leger som søker norsk spesialistgodkjenning på bakgrunn av spesialistgodkjenning fra annet land

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjema skal benyttes når leger med spesialistgodkjenning i annet land søker Helsedirektoratet om norsk spesialistgodkjenning. Legen må ha norsk autorisasjon før søknad kan sendes inn.

Leger som har spesialistgodkjenning i annet land.

Kontakt oss på godkjenning@helsedir.no hvis du ikke har norsk personnummer eller D-nummer ettersom du da ikke vil kunne logge deg inn på søknadsskjemaet.

Dokumentasjonskrav vil fremgå av søknadsskjema. For mer informasjon se Helsedirektoratets nettsider for spesialistutdanning.

Helsedirektoratet kan i henhold til spesialistforskriften bestemme at det skal søkes på en bestemt måte.

Vi anbefaler at alle som skal søke om spesialistgodkjenning henter mer informasjon om søknadsprosessen på Helsedirektoratets nettsider for spesialistutdanning.

Kontaktinformasjon

Helsedirektoratet svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Epost: godkjenning@helsedir.no
Telefon: 21 52 97 00

Åpne kontaktskjema