Skjema for virksomheter som skal søke om godkjenning som utdanningsvirksomhet.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet skal brukes ved søknad om godkjenning som utdanningsvirksomhet for leger i spesialisering.

Frist: Søknadsfristen er 28.2.2019 for utdanningsvirksomheter som ønsker godkjenning fra 1.3.2019.

Utdanningsvirksomheter for leger i spesialisering (f.eks helseforetak, privat sykehus, privat rusinstitusjon eller annen virksomhet som kan tilby utdanning).

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen «Utfyller/Innsender» for din organisasjon. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Det sendes inn ett skjema per spesialitet virksomheten søker godkjenning for.

Dokumentasjon på inngått avtaler mellom utdanningsvirksomhet og andre virksomheter som tilbyr ulike læringsmål.

Spesialistutdanning av leger skal skje ved utdanningsvirksomheter godkjent av Helsedirektoratet jf. Spesialistforskriften.

Vi anbefaler at alle som skal søke om godkjenning om å sette seg godt inn i Spesialistforskriften.

Se mer informasjon om søknadsprosessen på www.helsedirektoratet.no

Kontaktinformasjon

Telefon kundesenter: 21 52 97 00
E-post: godkjenning@helsedir.no

Åpne kontaktskjema