For leger som ønsker å få vurdert tjeneste fra annet land opp mot læringsmålene i spesialitetene allmennmedisin, samfunnsmedisin eller arbeidsmedisin.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Leger med påstartet spesialistutdanning eller annen praktiske tjeneste fra annet land, kan søke Helsedirektoratet om godkjenning av læringsmål i spesialistutdanningens tredje del i allmennmedisin, samfunnsmedisin eller arbeidsmedisin. Legen må ha norsk autorisasjon før søknad kan sendes inn.

Leger som har påstartet spesialistutdanning eller annen praktisk tjeneste i annet land, og ønsker slik tjeneste vurdert opp mot læringsmålene i spesialitetene allmennmedisin, samfunnsmedisin eller arbeidsmedisin.

Dokumentasjonskrav vil fremgå av søknadsskjema. For mer informasjon se Helsedirektoratets nettsider for spesialistutdanning.

Skjema skal brukes for å sikre at Helsedirektoratet mottar tilstrekkelig dokumentasjon for å kunne behandle søknaden.

Vi anbefaler at alle som skal søke om spesialistgodkjenning henter mer informasjon om søknadsprosessen på Helsedirektoratets nettsider for spesialistutdanning.

Kontaktinformasjon

Helsedirektoratet svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Tlf: 21 52 97 00
Epost: godkjenning@helsedir.no

Åpne kontaktskjema