Import, eksport og produksjon av tobakksvarer i næring krever en bevilling fra Helsedirektoratet jf. Tobakksskadeloven.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet skal brukes når man søker om ny bevilling eller har gjort søknadspliktige endringer i en virksomhet som allerede har bevilling.

Virksomheter. Den som fyller ut må ha rolle Utfyller/innsender for virksomheten som det søkes for.

Det kreves dokumentasjon knyttet til sentrale personer i virksomheten, sikring av lokaler, internkontroll med mer. Fullstendig informasjon om nødvendige vedlegg.

Skjemaet må brukes dersom en virksomhet skal drive med innførsel, utførsel og/eller produksjon av tobakksvarer.

Kontaktinformasjon

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Avdeling Miljø og helse
Telefon: 47 47 20 20
E-post: tbr@helsedirektoratet.no

Åpne kontaktskjema