Skjema benyttes av personer som skal søke om autorisasjon eller lisens som helsepersonell.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Dersom du ønsker å arbeide i Norge som helsepersonell.

Ingen frist.

I Norge har vi 33 yrkesgrupper med yrkestittel som krever autorisasjon. Man kan ikke bruke en slik yrkestittel uten å ha norsk autorisasjon.

De lovbestemte kravene for å ha rett til autorisasjon fremgår av helsepersonelloven § 48. Autorisasjon.

Hvilke vedlegg du må legge ved avhenger av hvilken godkjenning du søker om, hvilket land du har din utdanning fra, hvor du kommer fra og hva du fyller inn av informasjon i søknaden.

For mer informasjon se www.helsedirektoratet.no/autorisasjon. For de fleste søknader må man laste opp dokumentasjon på utdanning; f.eks vitnemål / diplom, transcript / diploma supplement, fagplan. Har man relevant arbeidserfaring må dette dokumenteres med arbeidsattest. Har man godkjenning i andre land, må dette dokumenteres med godkjenningen.

Kontaktinformasjon

E-post: godkjenning@helsedir.no

Tlf: 21 52 97 00

Åpne kontaktskjema