Tilvirkning av alkoholholdig drikk, det vil si produksjon av drikk som inneholder mer enn 2,5 volumprosent alkohol, krever bevilling, jf. alkoholloven § 6-1.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet skal brukes når man har gjort søknadspliktige endringer i en virksomhet som allerede har bevilling.

Virksomheter. Den som fyller ut må ha rolle Utfyller/innsender.

Det kreves dokumentasjon knyttet til sentrale personer i virksomheten, sikring av lokaler, internkontroll med mer. For fullstendig informasjon om nødvendige vedlegg, se https://www.helsedirektoratet.no/tema/alkohol/tilvirkningsbevilling-tillatelse-til-a-produsere-alkoholholdig-drikk

Skjemaet skal brukes til å melde inn endringer som har betydning for kontrollen med virksomheten, jf alkoholloven § 6-7.

For mer informasjon om ordningen med statlig tilvirkningsbevilling for alkoholholdig drikk og skjemaet, se: https://www.helsedirektoratet.no/tema/alkohol/tilvirkningsbevilling-tillatelse-til-a-produsere-alkoholholdig-drikk

Kontaktinformasjon

Telefon faglig brukerstotte : 47 47 20 20
Epost faglig brukerstotte : erlend.bo@helsedir.no

Åpne kontaktskjema