Om denne tjenesten

Produksjon -  Bevilling for tilvirkning av alkoholholdig drikk

Alle som driver tilvirkning av alkoholholdig drikk

Bekreftelse om tilfredstillende sikkerhet fra tollmyndighetene. Egenerklæring om kontantbetaling av alkohol ved import. Egenerklæring om at søker ikke skal importere alkohol. Kopi av kvittering for innbetalt søknadsgebyr.
Søknadsskjemaene benyttes for å ta stilling til om søker tilfredstiller lovens krav for å bli tildelt engros-/tilvirkningsbevilling
Åpne kontaktskjema