Norsk pasientregister og Kommunalt pasient- og brukerregister: Skjemaet kan benyttes av offentlige virksomheter, for eksempel regionale helseforetak og Helsedirektoratet, som ønsker opplysninger til statistikk, analyse, kvalitetsforbedring, planlegging, styring eller beredskap for å ivareta oppgaver i henhold til lov, forskrift eller instruks. Ved søknader til andre formål skal skjema på helsedata.no benyttes. IPLOS-registeret: Skjemaet kan benyttes ved søknad til alle formål.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Søk om utlevering av statistikk, anonyme eller personidentifiserbare opplysninger fra NPR, KPR, IPLOS-registret

Norsk pasientregister og Kommunalt pasient- og brukerregister: Skjemaet kan benyttes av offentlige virksomheter, for eksempel regionale helseforetak og Helsedirektoratet, som ønsker opplysninger til statistikk, analyse, kvalitetsforbedring, planlegging, styring eller beredskap for å ivareta oppgaver i henhold til lov, forskrift eller instruks. Ved søknader til andre formål skal skjema på helsedata.no benyttes. IPLOS-registeret: Skjemaet kan benyttes ved søknad til alle formål.

Du må ha Altinn-rollen Helse-, sosial- og velferdstjenester for å fylle ut og sende inn skjemaet.

Kontaktinformasjon

E-post faglig brukerstotte: pasientregistre@fhi.no

Åpne kontaktskjema