Om denne tjenesten

Virksomheter som utøver engrosomsetning med legemidler.
Gi en samlet oversikt over salg av legemidler i Norge basert på grossistdata.
Åpne kontaktskjema