Søknad om opptak i fiskermanntallet (FD0113)

Fiskere som søker opptak i fiskermanntallet skal bruke dette skjemaet.

Finn skjemaet på skjema.fiskeridir.no

Om denne tjenesten

Fiskere som søker opptak i fiskermanntallet. Skjemaet kan også brukes til å søke på vegne av andre (krever signert fullmakt fra den man søker på vegne av). 

For å få tilgang til denne tjenesten trenger du Altinn-rollen "Utfyller/innsender", "Privatperson", "Basisrolle" eller "Primærnæring og næringsmiddel".

Mangler du disse rollene må du få noen til å gi dem til deg.  Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Nødvendig dokumentasjon til søknaden kan lastes opp som vedlegg eller ettersendes i brev til Fiskeridirektoratet. 

Ved innsending av feil data, kontakt Fiskeridirektoratet. Telefon 03495, e-post: postmottak@fiskeridir.no. ”Lag ny kopi” kan brukes. 

Trenger du hjelp?

Fiskeridirektoratet svarer på faglige spørsmål om skjemaet.
Telefon 03495 eller e-post: postmottak@fiskeridir.no

Åpne kontaktskjema