Årlig offentlig rapport om solvens og finansiell stilling (SFCR) og Rapport til tilsynsmyndighetene (RSR)

Til innboksen

Om denne tjenesten

Se Finanstilsynets sider for gjeldende frister:

Solvens II Rapport om solvens og finansiell stilling (SFCR)
Solvens II Rapport til tilsynsmyndighetene (RSR)

Eventuelle feil korrigeres ved å sende inn skjemaet på nytt. 

 

Skjemaet finnes i innboksen til de som skal rapportere.

Altinnskjemaet skal ha minst ett vedlegg. Flere vedlegg er tillatt.

Skjemaet gjelder årlig rapportering av Solvens II Kvalitative rapporter (RSR og SFCR).

Se Finanstilsynets sider for mer informasjon:
Solvens II Rapport om solvens og finansiell stilling (SFCR)
Solvens II Rapport til tilsynsmyndighetene (RSR)

 

Spørsmål om skjemaet?

Se Finanstilsynets sider for kontaktinformasjon:

Solvens II Rapport om solvens og finansiell stilling (SFCR)
Solvens II Rapport til tilsynsmyndighetene (RSR)

 

Åpne kontaktskjema