Skjemaet skal brukes av selskaper som skal starte opp revisjonsvirksomhet. Det må påregnes fire ukers behandlingstid.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet skal brukes av selskaper som kan dokumentere at vilkårene for godkjenning som revisjonsselskap er oppfylt.

Selskapet som søker om godkjenning, må være registrert i Foretaksregisteret.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Daglig leder eller rollen Styreleder.

Et enkeltpersonforetak er ikke et selskap, og skal derfor ikke bruke dette skjemaet. Revisjonsvirksomhet i enkeltpersonforetak drives på grunnlag av innehaverens personlige godkjenning/revisorregisternummer, se mer om dette på Finanstilsynets nettsted (ikke Altinn-skjema) Godkjenning som ansvarlig revisor og Revisjonsvirksomhet i enkeltpersonsforetak.

Kopi av selskapets vedtekter.

Spørsmål om skjemaet?

Ved spørsmål om skjemaet, kontakt
Marianne Lenes, E-post: mal@finanstilsynet.no, Telefon: 22 93 97 94
Unn Hedvig Årskaug, E-post: uha@finanstilsynet.no, Telefon: 22 93 97 94

Åpne kontaktskjema