Skjemaet benyttes av foretak som ønsker å søke Finanstilsynet om foretaksbevilling for eiendomsmegling, fremmedinkasso eller oppkjøpsinkasso.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet har ingen frist.

Hvilke vedlegg som skal vedlegges vil fremgå av søknadsskjema.

Selskapet som søker om godkjenning, må være registrert i Foretaksregisteret.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Daglig leder eller rollen Styreleder.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil, roller og rettigheter. Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.

Dette skjema skal benyttes ved søknad om:

foretaksbevilling for eiendomsmegling, fremmedinkasso eller oppkjøpsinkasso.

Spørsmål om skjemaet?

Spørsmål til søknad om foretaksbevilling for eiendomsmegling:
Geir Haatveit, haa@finanstilsynet.no, 22 93 98 03.

Alternativt
Kristin Stokkebø, kst@finanstilsynet.no, 22 93 98 08.

Spørsmål til søknad om foretaksbevilling for fremmedinkasso og oppkjøpsinkasso:
Stein Tore Næprud, stn@finanstilsynet.no, 22 93 98 07

Alternativt
Kristin Stokkebø, kst@finanstilsynet.no, 22 93 98 08.

Åpne kontaktskjema