Skjemaet benyttes av autoriserte regnskapsførerselskap som ønsker å slette selskapets konsesjon som autorisret regnskapsførerselskap.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Sendes inn ved behov.

Skjemaet gjelder for autoriserte regnskapsførerselskap som ønsker å slette selskapets konsesjon som autorisert regnskapsførerselskap.

Rettighet

Tjenesten krever at du logger inn på sikkerhetsnivå 2 eller høyere

Tjenesten krever at du har en av følgende roller i Enhetsregisteret:

En av disse kan delegere tilgang videre til andre personer i selskapet. 

Skjemaet gjelder for autoriserte regnskapsførerselskap som ønsker å slette selskapets konsesjon som autorisert regnskapsførerselskap.

Spørsmål om skjemaet?

Ved spørsmål om skjemaet, kontakt
Marianne Lenes, E-post: mal@finanstilsynet.no, Telefon: 22 93 97 94
Unn Hedvig Årskaug, E-post: uha@finanstilsynet.no, Telefon: 22 93 97 34

Åpne kontaktskjema