Skjemaet benyttes av forsikringsselskap og forsikringformidlere for innrapporting av nye sikkerhetsstillelser og opphør av eksisterende sikkerhetstillelser.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet skal brukes av forsikringsselskap og forsikringsformidlere som stiller sikkerhet for eiendomsmeglingsforetak, advokater/rettshjelperes eiendomsmeglingsvirksomhet og fremmedinkassoforetak.

Fra 1. januar 2021 skal ikke opplysning om sikkerhetsstillelser for revisorer meldes, verken nye eller opphør. Det er fordi ny revisorlov ikke lenger stiller vilkår om sikkerhet.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/Innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Tilgangsstyring. Om du ikke har denne rollene, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Skjemaet krever innlogging med sikkerhetsnivå 2 eller høyere.

Spørsmål om skjemaet?

Ved spørsmål om skjemaet, kontakt
Geir Haatveit (eiendomsmegling og inkasso), haa@finanstilsynet.no, 22939803

Åpne kontaktskjema