Innmeldingsløsningen samler inn viktig informasjon fra statsforvalternes tilsyn og med kommunenes oppfølging av kommunal beredskapsplikt. Statsforvalterens tilsyn med kommunal beredskapsplikt er hjemlet i lov (sivilbeskyttelsesloven § 29 og forskrift om kommunal beredskapsplikt § 10).

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet skal benyttes når Statsforvalteren har sendt endelig tilsynsrapport til kommunen Informasjon fra det gjennomførte tilsynet med kommunal beredskapsplikt eller felles tilsyn med helseberedskapen legges inn i skjemaet etter struktur og nærmere veiledning.

Skjemaet skal fylles ut av statsforvalterens tilsynsgruppe.

Skjemaet skal benyttes for å gi DSB få oversikt over Statsforvalterens tilsynsvirksomhet og kommunenes etterlevelse av kommunal beredskapsplikt. DSB benytter informasjonen bl.a. i styring av Statsforvalteren, utvikling veiledningsmateriell og i rapportering til Justis- og beredskapsdepartementet.

Trenger du hjelp?

Kontakt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

E-post: postmottak@dsb.no
Telefon: 33 41 25 00 

Åpne kontaktskjema