Skjema for å søke midlertidig fritak for tjeneste i Sivilforsvaret.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet benyttes av tjenestepliktige som ønsker å søke midlertidig fritak for tjeneste i Sivilforsvaret. Skjemaet kan også benyttes av en arbeidsgiver som søker på vegne av den tjenestepliktige.

For å benytte skjemaet trenger du rollen Utfyller/Innsender

Dokumentasjon som bekrefter opplysningene i sĂžknaden lastes opp til skjemaet.

Skjemaet benyttes til å søke midlertidig fritak for tjeneste i Sivilforsvaret.

Trenger du hjelp?

Ved spørsmål til skjema; ta kontakt med ditt sivilforsvarsdistrikt, se sivilforsvaret.no for kontaktinformasjon

Åpne kontaktskjema