DSB sin Brann- og ulykkesstatistikk gir detaljert informasjon om risikobildet på området og er viktig for prioriterings- og evalueringsarbeidet til brann- og redningsvesenet. Data om årsak til brann er vitale å få inn, da disse danner et viktig grunnlag for risikoanalyser, utforming av forebyggende og beredskapsmessige tiltak, samt mål- og evalueringsarbeid.

 

 

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet skal brukes i forbindelse med politiets etterforskning av brannhendelser.

Det er en kontaktperson fra politistasjonen som etterforsker hendelsen som skal fylle ut skjemaet.

Opplysningsplikten til politiet er hjemlet i brann- og eksplosjonsvernloven §33 tredje ledd: Opplysninger om branner, ulykker og uhell som har skjedd på områder som omfattes av loven kan kreves fra politi og forsikringsselskaper uten hinder av den taushetsplikt som ellers gjelder.

Opplysningsplikten gjelder bare opplysninger som er nødvendige for at tilsynsmyndigheten skal kunne sammenstille nasjonale statistiske oversikter til bruk i samfunnssikkerhetsarbeidet.

Departementet kan gi forskrifter om opplysningsplikt etter dette ledd.

Trenger du hjelp?

E-mail faglig brukerstotte : bris-support@dsb.no

Åpne kontaktskjema