Skjema for melding om uhell med eksplosiver skal benyttes for å melde alle ulykker, nestenulykker og uhell, dvs alle uønskede hendelser ved bruk av eksplosiver som har eller kunne ha forårsaket dødsfall, personskade eller bygnings- og materielle skader. Skjemaet skal også benyttes for innrapportering av gjenstående sprengstoff (forsager) og ved mistanke om produksjonsfeil på eksplosiver.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Alle som håndterer sivile eksplosiver.

Hensikten med innrapportering er at DSB skal få informasjon for å vurdere behovet for faglig eller forvaltningsmessig oppfølging av uhellet eller hendelsen. Rapporteringen er også viktig for å få en pålitelig statistikk over sprengningsuhell med tanke på årsak og konsekvens og for å avdekke spesielle problemområder knyttet til bruk og ulike typer eksplosiver, til videre bruk i det forebyggende arbeidet.

Ved uhell med eksplosiver.

Kontaktinformasjon

Epost faglig brukerstotte : postmottak@dsb.no

Åpne kontaktskjema