Skjemaet skal benyttes for å rapportere alle ulykker og uhell forårsaket av strøm eller lysbue, samt skader på anlegg eller eiendom forårsaket av elektrisitet, når hendelsen har eller kunne ha fått konsekvenser for liv, helse, miljø eller materielle verdier. 

Rapporteringsplikten omfatter hendelser både på land og på marine fartøy.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet skal brukes til å rapportere alle ulykker og uhell forårsaket av strøm eller lysbue samt skader på anlegg eller eiendom forårsaket av elektrisitet. 

Ved alvorlige ulykker er det krav om at dette skal meldes straks, i slike tilfeller kan du ta direktekontakt med DSB sentralt eller et av våre regionskontorer.

Kontaktinfo og kontortid finner du her: www.dsb.no/stromskader.
Utenfor kontortid kan du kontakte DSB sin vakttelefon. I tilfelle skade på eiendom eller anlegg forårsaket av elektrisitet meld inn til postmottak@dsb.no

Privatpersoner og virksomheter har rapporteringsplikt. Virksomheter bestemmer selv hvem som skal fylle ut meldingen.

Plikten til å rapportere ligger i følgende forskrifter:

• Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) § 8
• Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) § 15
• Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF) § 3-4
• Forskrift om maritime elektriske anlegg (FME) § 9

Meldinger om elulykker brukes av DSB til statistikkformål.
På bakgrunn av dette kan vi drive nyttig informasjonsarbeid og utvikle regelverket slik at omfanget av ulykker reduseres.

Spørsmål om skjemaet?

Faglig brukerstøtte: postmottak@dsb.no

Åpne kontaktskjema