Her kan du bestille registerutskrift og andre produkter fra Brønnøysundregistrene for din virksomhet. Alle produktene er gratis.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Når du skal bestille registerutskrift og andre produkter for din virksomhet.

Kryss av for det produktet du ønsker å bestille. Under «Bestilte produkter» finner du produktet som en lenke til en PDF-fil fra Brønnøysundregistrene.

Produktet kan skrives ut og arkiveres. Du kan også videresende lenken på e-post til andre mottakere.

Registerutskriften inneholder registrerte opplysninger om virksomheten i Enhetsregisteret.

Dersom du ønsker å bestille andre produkter for virksomheter du ikke har roller i, kan du bestille disse fra Brønnøysundregistrenes elektroniske bestillingsløsning.

Daglig leder, styremedlem, innehaver, regnskapsfører, revisor med flere kan benytte tjenesten.

For å få tilgang til denne tjenesten trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil, Skjema og tjenester du har rettighet til. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

  • Firmaattest
  • Registerutskrift
  • Rolleoversikt - næringsvirksomhet
  • Konsernstruktur
  • Bekreftelse fra Konkursregisteret
  • Årsregnskap

I tillegg viser tjenesten et utvalg av opplysninger registrert i Enhetsregisteret og/eller Foretaksregisteret.

Trenger du hjelp?

Kontakt brukerveiledning ved Br√łnn√łysundregistrene
Tlf 75 00 75 00

Åpne kontaktskjema