Her leverer du mellombalansen til Regnskapsregisteret.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Du rapporterer når disposisjoner skal foretas på grunnlag av mellombalanse.

Slike disposisjoner er:

Aksjeselskap og allmennaksjeselskap som skal gjennomføre disposisjoner som foretas på grunnlag av mellombalanse.

For å fylle ut, signere og sende inn skjemaet trenger du en av Altinn-rollene Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider, Ansvarlig revisor, Regnskapsfører med signeringsrettighet, Regnskapsfører uten signeringsrettighet eller Utfyller/innsender.

Mangler du rolle, kan en som har rolle delegere til deg. Se hjelpesidene om roller og rettigheter.

I skjema for mellombalanse fyller du ut:

  • Balansedato.
  • Om selskapet har registrert beslutning i Foretaksregisteret om å unnlate revisjon etter aksjeloven § 7-6.
  • Om regnskapsreglene for små foretak er fulgt.
  • Hvilke regler er brukt ved utarbeidelsen av mellombalansen til selskapet.
  • Dato for fastsettelse av mellombalansen.
  • Navn på representant som bekrefter at mellombalansen er fastsatt av generalforsamlingen.
  • Det er også anledning til å oppgi inntil 10 e-postadresser som skal ha varsel når mellombalansen er saksbehandlet. Varsel blir også sendt til varslingsadressene som er registrert i Altinn.

Mellombalansen, noteopplysninger og eventuelt revisjonsberetning skal du legge til som filvedlegg. Du legger til filvedlegg fra fanen "Oversikt - skjema og vedlegg".

Regnskapsregisteret bruker skjemaet til å registrere mellombalansen, slik at den kan kunngjøres og gjøres offentlig tilgjengelig.
 

Når Foretaksregisteret mottar meldinger om disposisjoner utført på grunnlag av mellombalanse, kontrollerer de registrerte opplysninger om mellombalansen hos Regnskapsregisteret.

Regnskapsregler og språk

Mellombalansen må utarbeides etter samme regnskapsspråk og ha samme regnskapsprinsipper som ble brukt for siste årsregnskap.

Prinsippendringer som selskapet har til hensikt å gjennomføre i neste årsregnskap, kan gjennomføres i mellombalansen, men må da forklares i noter etter vanlige regler for noteopplysninger om prinsippendringer i det anvendte regnskapsrammeverk.

Filvedlegg

Du skal legge med mellombalansen, noteopplysninger og eventuelt revisjonsberetning som filvedlegg. Det er ikke krav til å skanne originaldokumentene. Dokumenter kan også legges ved som tekstfiler (f.eks. Word).

Regnskapsregisteret kan godkjenne mellombalansen uten at den er underskrevet. Det er fordi sikkerheten blir ivarett ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av mellombalansen via Altinn, og ved at innsender bekrefter at den innsendte mellombalansen er fastsatt av generalforsamlingen. 
 
Hvis det foreligger dispensasjon fra kravet om at årsregnskapet og mellombalansen skal være på norsk (regnskapsloven § 3-4 tredje ledd), skal dispensasjonen legges med. Dispensasjon skal være gitt av Skattedirektoratet.


Det er bare dokumenter med relevans til mellombalansen som du skal legge med som filvedlegg. Andre typer henvendelser skal du sende i posten, via vårt kontaktskjema eller på e-post til firmapost@brreg.no . Mellombalansen og vedlagte dokumenter blir offentliggjort.

Ved bruk av Google Chrome som nettleser, er det en del brukere som har problemer med å legge til filvedlegg. Dette kan skyldes at SilverLight-plugin er blokkert, og at du må tillate at den kjører. Får du varslet "Et programtillegg ble blokkert", kan du godta tillegget ved å klikke på ikonet til høyre i adresselinjen og tillate. Du kan også åpne en ny fane, og skrive adressen: chrome://plugins og aktivere Silverlight. 

Alternativt kan du bruke Internet Explorer for å legge til filvedlegg.

For at Regnskapsregisteret skal kunne behandle filvedlegget, bør det ha en av følgende filtyper:

Filtype Dokument
docx Word
doc Word
dot Word dokumentmal
rtf Rikt tekstformat
txt Ren tekst
xlsx Excel
xls Excel
pdf Bilde
jpg Bilde
gif Bilde
png Bilde
tiff Bilde

Listen er ikke uttømmende. 

Det finnes likevel varianter som fører til at dokumentene ikke er tilgjengelig for Regnskapsregisteret:

  1. Dokumenter der det ikke er angitt filtypen i navnet.
  2. Hvis en bildefil kopieres over i et Word dokument, kan bildet bli bredere enn margene - dette fører til at dokumentet blir ufullstendig. Legg derfor det skannede dokumentet med som filvedlegg.
  3. Dersom det er definert et utskriftsområde som ikke tar med all teksten i et Excel dokument, vil kun det merkede område vises for våre saksbehandlere.

Har du dokumenter med filtypene Page og Numbers, må du lagre disse  som Word/Excel-fil, rtf eller pdf før innsending. Alternativt må dokumentene skannes, og legges ved.

Tilbakemelding

Ved innsending til Regnskapsregisteret får virksomheten elektronisk tilbakemelding om mottatt årsregnskap.

Virksomheten får vedtaket om årsregnskapet i innboksen i Altinn, med varsling på e-post eller SMS, når saksbehandlingen er utført.

Regnskapsregisteret sender e-post til e-postadressen(e) som ble gitt i skjema for årsregnskap og til kontaktinformasjonen i Altinn. For å åpne vedtaket i Altinn, må du ha Adobe Reader installert.

Hvis årsregnskapet blir nektet, og vedtaket i Altinn ikke blir åpnet, sender Regnskapsregisteret nytt varsel etter en uke.

Trenger du hjelp?

Kontakt brukerveiledning ved Brønnøysundregistrene
Tlf 75 00 75 00

Åpne kontaktskjema