Søk om godkjenning av virksomhet som tilbyr bilpleie, hjulskift og hjullagring

Alle virksomheter som tilbyr tjenester innenfor manuell bilpleie, hjulskift og hjullagring, må søke om å bli godkjent av Arbeidstilsynet. Bare virksomheter som har slik godkjenning, kan tilby slike tjenester lovlig.

Finn skjemaet på dat.apps.altinn.no

Om denne tjenesten

Alle som tilbyr tjenester innenfor manuell bilpleie, hjulskift og hjullagring, må søke om godkjenning. Hva vil det si å drive med manuell bilpleie, hjulskift på bil og hjullagring? (arbeidstilsynet.no)

Det er ulike krav for å bli godkjent for virksomheter med og uten arbeidstakere.

Vedlegg for virksomheter som har arbeidstakere

Er dere en virksomhet som har arbeidstakere, må dere legge ved dokumentasjon på at dere

  • oppfyller kravene til verneombud
  • er tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste
  • har skriftlige arbeidsavtaler for alle grupper av arbeidstakere
  • har yrkesskadeforsikring
  • har gyldig utslippstillatelse fra kommunen dersom dere er omfattet av forurensningsforskriften § 15-1


Mer om vedleggene og innholdet i søknaden for virksomheter med arbeidstakere (arbeidstilsynet.no)

Vedlegg for virksomheter uten arbeidstakere

Er dere en virksomheter som ikke har arbeidstakere, trenger dere bare å legge ved dokumentasjon på gyldig utslippstillatelse fra kommunen dersom dere er omfattet av forurensningsforskriften § 15-1.

Mer om vedleggene og innholdet i søknaden for virksomheter uten arbeidstakere (arbeidstilsynet.no)

Trenger du hjelp?

Arbeidstilsynets svartjeneste svarer på spørsmål om utfylling av skjemaet:

Kontakt svartjenesten

Mer informasjon:

Arbeidstilsynets nettsider

Åpne kontaktskjema