Byggherren skal sørge for at det sendes en forhåndsmelding til Arbeidstilsynet om bygge- eller anleggsarbeid dersom arbeidet vil vare utover 15 virkedager eller dersom den forventede arbeidsmengde overstiger 250 dagsverk.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Oppretting av midlertidig eller skiftende arbeidsplass med varighet over 15 dager eller 250 dagsverk.

Forhåndsmeldingen skal sendes til Arbeidstilsynet senest en uke før arbeidet starter.

Byggherren skal sørge for at det sendes en forhåndsmelding på fastsatt skjema dersom arbeidet har en varighet utover 15 virkedager eller den forventede arbeidsmengde overstiger 250 dagsverk. Er byggherren forbruker skal forhåndsmeldingen innsendes av den virksomheten som påtar seg å utføre bygge- eller anleggsarbeidet.

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet må du enten være innlogget som selvregistrert bruker eller ha Altinn-rollen Utfyller/Innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil. Om du ikke har denne rollen, kan du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Skjemaet krever sikkerhetsnivå 0.

Formålet med skjemaet er innhenting av opplysninger om midlertidig eller skiftende arbeidsplass slik at Arbeidstilsynet får oversikt over alle tilsynsobjekter og kan drive tilsyn etter loven (AML).

FOR-2009-08-03-1028 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) 

Det skal sendes en forhåndsmelding til Arbeidstilsynet om bygge- eller anleggsarbeid dersom arbeidet vil vare utover 15 virkedager eller dersom den forventede arbeidsmengde overstiger 250 dagsverk, jf. byggherreforskriften § 10.

I de tilfellene der bygg- eller anleggsarbeidet ikke overstiger disse grensene, foreligger det ingen plikt til å sende forhåndsmelding. Skjemaet her skal brukes til forhåndsmeldingen. 

Byggherren skal sørge for at forhåndsmeldingen blir hengt opp på et synlig sted på anleggsplassen. Denne forhåndsmeldingen skal ajourføres når nye virksomheter blir engasjert i prosjektet.

Trenger du hjelp?

Arbeidstilsynets svartjeneste svarer på spørsmål om utfylling av skjemaet:

Kontakt svartjenesten

Mer informasjon:

Arbeidstilsynets nettsider

Åpne kontaktskjema