Nå er det slutt på å sende tilskuddsbrevene med vanlig postgang. Heretter vil virksomheter motta brevet digitalt i sin innboks i Altinn. Dette gjelder uavhengig av om søknad eller inngått avtale om NAV-tiltak er sendt på papir eller digitalt.

Til innboksen

Om denne tjenesten

Virksomheter som har søkt eller inngått om NAV-tiltak får et tilskuddsbrev (også kalt tilsagnsbrev) når tiltak er godkjent. Tilskuddsbrevet inneholder informasjon om beløp som er avsatt for tiltaket. Det fremkommer også informasjon om hvordan virksomheten skal gå frem for å få utbetalt pengene.

NAV sender digitale tilskuddsbrev for følgende tiltak:

 • Midlertidig lønnstilskudd
 • Varig lønnstilskudd
 • Tilskudd til mentor
 • Inkluderingstilskudd
 • Tilskudd til ekspertbistand
 • Funksjonsassistanse
 • Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet
 • Arbeidsforberedende trening
 • Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet
 • Høyere utdanning
 • Enkeltplass Fag og yrkesopplæring
 • Gruppe Fag og yrkesopplæring
 • Enkeltplass arbeidsmarkedsopplæring

For å få tilgang til digitale tilskuddsbrev om NAV-tiltak må du ha en av disse lederrollene i Altinn:

 • daglig leder
 • styrets leder
 • innehaver
 • komplementar
 • deltaker med delt ansvar
 • deltaker med fullt ansvar
 • bestyrende reder
 • norsk representant for utenlandsk enhet
 • bostyrer

Enkeltansatte får tilgang ved å bli tildelt enkeltrettigheten: Tilskuddsbrev NAV-tiltak

Kontaktinformasjon

NAV Kontaktsenter – Arbeidsgivertelefonen 55 55 33 36.

Åpne kontaktskjema