Rekruttering

Arbeidsgiver kan logge inn på Navs to rekrutteringstjenester. Det gjelder www.arbeidsplassen.no der arbeidsgiver kan opprette stillingsannonse som vil bli annonsert samme sted. Det gir også tilgang til å se CV-er som er sendt fra NAV. Arbeidsgiver vil finne de på www.nav.no etter å ha valgt tjenester for arbeidsgiver.

Hvis du ikke har rollene i Altinn som kreves (Lønn og Personalmedarbeider og/eller Utfyller/innsender) for å kunne logge inn i Navs rekrutteringstjenester som beskrevet over, så må du enten få tildelt en av de to overnevnte rollene, eller så kan du få enkeltrettigheten "Rekruttering" tildelt deg av daglig leder eller hovedadministrator i din virksomhet.

Om denne tjenesten

For å få tilgang til Arbeidsplassen.no må du ha en av rollene:

Lønn og personalmedarbeider

Utfyller/Innsender

Enkeltansatte får tilgang ved å bli tildelt enkeltrettigheten: Rekruttering

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om rapporten, kontakt NAVs arbeidsgivertelefon: 55 55 33 36

Åpne kontaktskjema