Arbeidsgivers oppfølgingsplan for sykmeldte (NAV 25-02.01)

NAVs digitale oppfølgingsplan er tilgjengelig for de som har tatt i bruk den digitale sykmeldingen. Planen utarbeides av arbeidstakeren og lederen på nav.no. Den kan deles digitalt med både legen og NAV.

Pdf-versjonen av oppfølgingsplanen, som tidligere kunne sendes inn fra Altinn, finnes ikke lenger.

Oppfølgingsplanen skal sendes uoppfordret til den som har sykmeldt arbeidstakeren når den er utarbeidet første gang, det vil si ved 4 uker. NAV skal ha oppfølgingsplanen når de ber om det.

Tilgang til ny oppfølgingsplan finner dere her:
Hold oversikten over sykmeldingene for de ansatte som du følger opp.

Kontaktinformasjon

NAV Kontaktsenter på 55 55 33 36

Åpne kontaktskjema