Arbeidsgivers meldeplikt til NAV ved masseoppsigelser, permitteringer uten lønn og innskrenking i arbeidstiden

Arbeidsgiver har meldeplikt til NAV ved permitteringer uten lønn, masseoppsigelser og innskrenkninger i arbeidstiden, hvis dette rammer mer enn 10 arbeidstakere. Du kan også bruke skjemaet hvis det er færre enn 10 berørte arbeidstakere i din bedrift, om du ønsker det.

Finn skjemaet på arbeidsgiver.nav.no

Om denne tjenesten

Skjemaet skal brukes når arbeidsgiver skal varsle NAV om permittering eller masseoppsigelser.

Arbeidsgivere som skal permittere eller si opp flere enn 10 ansatte. Arbeidsgiver må ha en rolle i Altinn på vegne av virksomheten for å kunne sende inn skjemaet (hvilken som helst rolle gir tilgang til skjemaet).

Personen som sender inn skjema på vegne av arbeidsgiver vil bare se skjemaer som vedkommende selv har opprettet og sendt inn.

Skjemaet skal sendes inn, slik at NAV kan bistå arbeidsgivere som må permittere eller si opp flere ansatte.

Kontaktinformasjon

NAV Kontaktsenter - Arbeidsgivertelefonen: 55 55 33 36.

Åpne kontaktskjema