Skjema for rapportering av engasjements-data fra banker. Vedlagt dette Altinn-skjemaet skal det være et utfylt Excelskjema.

Til innboksen

Om denne tjenesten

Frist for rapportering per 31.12 er 01.02. Foretakene kan i tillegg bli bedt om å rapportere på andre tidspunkter i forbindelse med tilsynsarbeid.

En innlevering korrigeres ved å benytte 'Lag ny kopi' av tidligere innsending. Denne finnes i arkiv-mappen i innboksen i Altinn.

 

De som skal levere skjemaet finner det i sin Altinn innboks.

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør her. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Altinnskjemaet skal ha et vedlegg med filtype xlsx eller xlsm. Excel-mal med veiledning finner du på Finanstilsynets nettsider. Kun ett vedlegg er tillatt.

Skjemaet gjelder årlig rapportering av Engasjementsrapportering-data. Arkfanen 'Annen informasjon' kan benyttes for kommentarer, presiseringer eller annen informasjon.

Spørsmål om skjemaet?

Se Finanstilsynets sider

Åpne kontaktskjema