Hva er Altinn?

Altinn er en internettportal for digital dialog mellom næringslivet, privatpersoner og offentlige etater. Altinn er også en teknisk plattform, som offentlige virksomheter kan benytte for å lage digitale tjenester. Og ikke minst er Altinn et spleiselag og et samarbeid på tvers av offentlige virksomheter.


Fra 1. januar 2020 er det Digitaliseringsdirektoratet som koordinerer samarbeidet og forvalter Altinn-plattformen på vegne av de samarbeidende etatene – og leder arbeidet med videreutvikling av plattformen. Fra 2004 fram til 31.desember 2019 var det Brønnøysundregistrene som forvaltet plattformen og samarbeidet.

Altinn er en veletablert og omfattende plattform med sterk vekst i datavolumer, stadig flere tilknyttede offentlige virksomheter og økende antall digitale tjenester. Altinn-løsningen blir kontinuerlig videreutviklet, med forbedringer av eksisterende og utvikling av ny funksjonalitet. Du kan lese mer om funksjonalitet på nettstedet Altinn/digitalisering.

Bruken av Altinn

Over 4 millioner privatpersoner har en innboks (inkludert «arkiv») i Altinn gjennom fødselsnummeret sitt. Mer enn 1 million virksomheter er registrert som brukere gjennom sitt organisasjonsnummer. Fra oppstarten i 2003 og fram til desember 2019 passerte over en halv milliard skjemaer, dokumenter og vedtak fra forvaltningen mellom brukerne og det offentlige via Altinn. Dette har ført til innsparinger i milliardklassen for både det offentlige og næringslivet.

Starte og drive bedrift

Altinn inneholder mye nyttig informasjon for gründere og små/mellomstore bedrifter under Starte og drive bedrift på Altinn.no. Her finnes også oversikt over statlige støtteordninger til næringslivet. I en EU-ledet evaluering av brukervennlighet og informasjonskvalitet som ble publisert i 2018, scoret Starte og drive bedrift-seksjonen i Altinn høyest innen EU/EØS. Det er Brønnøysundregistrene som har ansvaret for innholdet.

Innovasjon og offentlig-privat samarbeid

Gjennom arbeid i innovasjonsprogrammet Innovation@altinn har Altinn blitt sterkt involvert i det offentlig-private samarbeidet DSOP, Digital Samhandling Offentlig-Privat. I tett samarbeid med Skatteetaten, Brønnøysundregistrene, Finans Norge og BITS AS, ble den prisvinnende løsningen samtykkebasert lånesøknad etablert. Seinere har Kartverket, Nav, Politiet og Eiendom Norge blitt med i DSOP. De to løsningene samtykkebasert lånesøknad og digital eiendomshandel har samlet et beregnet gevinstpotensial på over 30 milliarder kroner over 10 år.

Åpne kontaktskjema