Støtte til sjøtransport

Enova støttar alle ledd i sjøtransport frå energileiing til fullskala innovativ energi- og klimateknologi. Enova støttar også infrastruktur og landstrøm.


Kva kan du søkje støtte til?

  • Energileiing i transport
  • Energi- og klimatiltak i skip
  • Fullskala innovativ energi- og klimateknologi
  • Demonstrasjon av ny energi- og klimateknologi
  • Infrastruktur i kommunale og fylkeskommunale transporttenester
  • Landstrøm til skip i norske hamner
  • Pilotering av ny energi- og klimateknologi i transport

Enova om støtte til sjøtransport

Enova - Senter for søknad og rapportering

Åpne kontaktskjema