Støtte til sjøtransport

Enova støtter alle ledd i sjøtransport fra energiledelse til fullskala innovativ energi- og klimateknologi.


Enova støtter også infrastruktur og landstrøm.

Hva kan det søkes støtte til?

  • Elektrifisering av sjøtransport
  • Fullskala innovativ energi- og klimateknologi
  • Demonstrasjon av ny energi- og klimateknologi
  • Infrastruktur i kommunale og fylkeskommunale transporttjenester
  • Landstrøm til skip i norske havner
  • Pilotering av ny energi- og klimateknologi i transport

Enova om støtte til transport

Enova - Senter for søknad og rapportering

Open contact form