Støtte til landtransport

Enova kan støtte fleire ulike tiltak for landtransport for å auka konkurransekrafta ved å ta i bruk ny energi- og klimateknologi.


Kva kan du søkje støtte til?

  • Hydrogen infrastruktur
  • Energi- og klimatiltak i landtransport
  • Infrastruktur i kommunale og fylkeskommunale transporttenester
  • Demonstrasjon av ny energi- og klimateknologi
  • Pilotering av ny energi- og klimateknologi i transport
  • Hurtiglading
  • Biogass og biodrivstoff

Enova om støtte til landtransport

Enova - Senter for søknad og rapportering

Åpne kontaktskjema