Støtte til landtransport

Enova kan støtte flere ulike tiltak for landtransport for å øke konkurransekraften ved å ta i bruk ny energi- og klimateknologi.


Hva kan du søke støtte til?

  • Hydrogen infrastruktur
  • Energi- og klimatiltak i landtransport
  • Infrastruktur i kommunale og fylkeskommunale transporttjenester
  • Demonstrasjon av nye energi- og klimateknologi
  • Pilotering av ny energi- og klimateknologi i transport
  • Hurtiglading
  • Biogass og biodrivstoff

Enova - Senter for søknad og rapportering

Open contact form