Støtte til industri og anlegg

Enova støttar energieffektivisering av kjerneprosessar og støttesystem, og utvikling av ny energi- og klimateknologi i industrien for å redusere klimagassutslepp og styrkje forsyningstryggleiken.


Enova hjelper industrien til å nyttiggjere seg dei store ressursane som ligg i spillvarme.

Enova tilbyr støtte gjennom fleire program for ulike formål, som:

  • Energi- og klimatiltak i industrien
  • Pilotering av ny energi- og klimateknologi i industrien
  • Biogass og biodrivstoff
  • Demonstrasjon av ny energi- og klimateknologi
  • Forprosjekt energi- og klimateknologi i industrien
  • Fullskala innovativ energi- og klimateknologi

 

Enova om støtte til industri, olje og gass

Enova - Senter for søknad og rapportering

Åpne kontaktskjema